Tomasz Witkowski
W obronie rozumu - blogHistoria pewnej prowokacji...
O mnie
Zakazana psychologiaLapidariumKsięga gościEnglish version
Artykuły popularnonaukowe, recenzje, referaty

2012

Psycholog nie daje plamy - wykład wygłoszony w ramach ogólnopolskiej kampanii Psychologia to nauka, nie czary organizowanej przez Klub Sceptyków Polskich, 1 marca, Wrocław.

Inteligencja makiaweliczna. Rzecz o pochodzeniu natury ludzkiej - wykład wygłoszony podczas Dni Ewolucji organizowanych w dniach 10-12 lutego we Wrocławiu.
 
Przesąd, empiria, nauka. O potrzebie upowszechnianie naukowego obrazu świata - wykład wygłoszony w ramach spotkań organizowanych przez Klub Sceptyków Polskich i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, 18 stycznia.

2011

The Inception of the Polish Sceptics Club. The Commitee for Sceptical Inquirer, November 18, 2011.

Krótka historia listu otwartego w obronie rozumu. W: K. Korab (red.) Pseudnauka. Choroba, magia czy biznes? Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011.

Przesąd, empiria, nauka. O potrzebie upowszechniania naukowego obrazu świata - wykład wygłoszony w ramach "Festiwalu Humanizmu", Łódź, wrzesień-październik 2011.

Sezamie zamknij się! Historia pewnego konkursu. "Dyrektor Szkoły", 9, 2011.

Czy nauki społeczne są naukami kultu cargo? W jaki sposób pseudonaukowe praktyki przenikają do nauk empirycznych i jak temu zapobiegać - wykład wygłoszony na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Szczecin, czerwiec 2011.

Opinie biegłych psychologów w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości -  dyskusja panelowa z udziałem: Prof. J.K. Gierowskiego, dr A Czeredereckiej, prok. W. Krzywickiego i sedziego J. Polańskiego w ramach 4th Cracow Conference of Psychology and Law - Diagnosis and Assessment in Forensic Psychology, June 2011.


Psychologia w oczach sceptyka - wykład wygłoszony w ramach spotkań organizowanych przez Klub Sceptyków Polskich, Wrocław, maj 2011.

2010

History of the Open Letter in Defence of Reason. "Sceptical Inquirer" nr 34.

Protonauka, paranauka, pseudonauka. VI Festiwal Racjonalistyczny, Wrocław, grudzień 2010.

Wiarygodność psychoterapii – badania, podejścia kontrowersyjne. Dyskusja panelowa z udziałem: Prof. Czesława Czabały, prof. Andrzeja Kokoszki, Rafała Styły, dr Tomasza Witkowskiego w ramach konferencji naukowej
Psychoterapia wobec nowych zjawisk społeczno-kulturowych, 23 października, Warszawa.

Zakazana psychologia - jabłko adama, wykład wygłoszony w Instytucie Psychologii UKSW, 22 października, Warszawa.

Pseudonauka w opiniowaniu psychologicznym i terapii rodzin, wykład wygłoszony podczas spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Stop Manipulacji oraz Sekcję ds Zagrożeń Psychologicznych i Psychomanipulacji PTHP. 21 października, Warszawa.

Czy nauki społeczne są naukami kultu cargo? wykład wygłoszony na zaproszenie
Akademia 30+, Uniwersytet Gdański, 20 października.

Fashionable nonsense still in fashion. Psychological Sokal-style hoax. wykład wygłoszony podczas XIV European Sceptic Congress, Budapest September 2010.

Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi
z niepełnosprawnością intelektualną - naukowa pedagogika czy uzdrowicielstwo? Analiza krytyczna, referat wygłoszony podczas konferencji metodycznej dla nauczycieli ksztalcenia specjalnego, 12 kwietnia, Kędzierzyn Koźle.

Czy metoda jest pewnym kryterium odróżnienia nauki od pseudonauki? Dylematy nauk społecznych. Dyskusja panelowa z udziałem prof. Małgorzaty Kossowskiej, dr Szymona Czarnika, dr Steana Klemczaka, dr Tomasza Witkowskiego, dr Tomasza Grzegorka kończąca konferencję
Nauka - ludzka rzecz. Pozamerytoryczne determinanty rozwoju nauk empirycznych. 13 marca, Kraków.

Psychomanipulacje, zakazana psychologia, referat wygłoszony podczas Ogolnopolskiej Konferencji Psychiatrii Sądowej, 26 luty, Szczyrk.   


Minuty szaleństwa.
"WPROST" 1/2/2010.

2009

Problem fałszywych oskarżeń o molestowanie seksualne w polskim sądownictwie. "TOGA" 07.12.2009. (współautorstwo)

Kinezjologia edukacyjna, czyli nasz pierwszy kontakt z pseudonauką w szkole. www.racjonalista.pl, 28-10-2009

 Czy jest coś, czego nie poświęciłbyś dla swojego chorego dziecka? Metoda Domana-Delacato www.racjonalista.pl, 14-10-2009

Koń trojański w mieście rozumu, czyli pseudonauka w akademii. referat wygłoszony podczas konferencji zorganizowanej przez SGGW w Warszawie Pseudonauka jako zagrożenie dla rozumu, nauki i cywilizacji. 22 maja 2009 r. Warszawa

Cuda bez cudu. "WPROST" 1/2/2009.

 2008

Koszmar odzyskanych wspomnień. referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Problemy Współczesnej Rodziny w Praktyce Sądowej i Psychologicznej. 18 grudnia 2008. Warszawa. 

Neuronauka, neurobiznes, czy neurobzdury?  www. racjonalista.pl

Drukowanie pamięci. "WPROST" 49/2008.

Neuronauka, neurobiznes czy neurobzdury? referat wygłoszony 19 listopada 2008 r. w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN.

Psychologia - pomiędzy szarlatanerią a nauką. - referat wygłoszony 7 maja 2008 r. w  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

2007

Modne bzdury wciąż modne. "Nauka" 4/2007.

Zamki na piasku: psychologiczne determinanty sukcesu i trwałości pseudonauki. Referat wygłoszony podczas konferencji organizowanej przez Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II   Pogranicza nauki. Protonauka - Paranauka - Pseudonauka.

Teoria i praktyka NLP w oczach psychologa społecznego. Referat wygłoszony podczas konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej pn. Współczesne metody psychomanipulacji a zdrowie psychiczne. czerwiec 2007, Warszawa.

O pokusach nauk społecznych. Referat wygłoszony podczas konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Opolski pn. Różne oblicza wpływu społecznego. kwiecień 2007, Opole.

2006

Teoria i praktyka NLP w oczach psychologa społecznego. "Nauka" 4/2006.

Szczęśliwi pracoholicy. "Niebieska Linia" 5/2006.

Analiza psychoanalizy. "Charaktery" 5/2005.

Na lodzie pałac. "Charaktery" 4/2005

Na tropach wspomnień. "Nowe Książki" 3/2006.

2005

Poprawianie inteligencji skalpelem. "Charaktery" 12/2005.

Dysputa. "Nowe Książki" 12/2005.

Pracownik jak skowronek. "Ozon" 10 sierpnia 2005.

Polaków portret niedokończony. "Nowe Książki" 8/2005.

Przewidź mnie, jeśli potrafisz. "Charaktery" 8/2005.

Chciałem usłyszeć przepraszam. "Ozon" 29 czerwca 2005.

Męska hierarchia czy kobiecy egalitaryzm? "Niebieska Linia" 5/2005.

Szpieg z krainy inteligentnych. "Charaktery" 4/2005.

Istota konfliktów społecznych. Zagrożenia i szanse w upowszechnianiu metod pokojowego rozwiązywania konfliktów.  Wykład inauguracyjny wygłoszony podczas rozpoczęcia konferencji na temat mediacji współorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji, Warszawa.

Tajemnicza asymetria. "Nowe Książki" 2/2005.

 2004

Czy w każdej plotce jest ziarno prawdy. Artykuł w książce "Ja to wytłumaczę" wydanej przez "Charaktery" 2004.

Cicha ale mądrzejsza od rozumu. "Na ścieżkach życia" 12/2004.

Głód cudów. "Charaktery" 11/ 2004.

Każda płeć kłamie inaczej. "Na ścieżkach życia" 9/2004.

Światy przeczuwane. "Charaktery" 8/2004.

Zakazy... "Terapia uzależnienia i współuzależnienia" 5/2004.

 Pranie mózgu. "Niebieska Linia" 5/2004.

2003

Szczęśliwie się zapomnieć. “Charaktery" 12/ 2003.

Śmiej się ofiaro."Charaktery" 9/2003.

Akademia trenera cz.II. "Personel – Vademecum Szkoleniowca” 8/2003.

Akademia trenera cz. I. “Personel – Vademecum Szkoleniowca” 6/2003.

Instrukcja prania mózgów. “Charaktery" 5/2003.

Kłamcy patologiczni. "Niebieska Linia" 5/2003.

Prawdy i mity o kłamstwie. "Charaktery" 3/2003.

2002

Królestwo łgarzy. "Charaktery" 12/2002.

Plotki o plotce. "Charaktery" 11/2002.

Niezręczny dar bogów. "Charaktery" 9/2002.

Kłamstwo nasze codzienne. "Res Publica" 8/2002,

Kłamstwo jako metoda wywierania wpływu na ludzi. Referat zaprezentowany podczas konferencji pn. "Z psychologią przez codzienność. Teoria i praktyka psychologii społecznej" zorganizowanej przez Koło Nauk Psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim w 2002 r.

 2001

Zarządzanie w sytuacjach konfliktowych i zarządzanie poprzez konflikt. Referat zaprezentowany podczas konferencji pn. “Sztuka wywierania wpływu” zorganizowanej w lutym 2001 roku przez Limes Centrum.

2000

Termometr konfliktu. Narzędzie diagnozowania sporów między współpracownikami. “Personel” 1/2000. (współautorstwo)

1999

Od rywalizacji do kooperacji, czyli sprawdź swój styl. “Personel” 11/1999. (współaut.)

 Paradoks zgody. Metoda zarządzania wykorzystująca twórcze skutki konfliktów w organizacji. “Personel” 10/1999. (współaut.)

 1998

 W poszukiwaniu nieśmiertelności. "Charaktery" 12/1998.

 Pracownik odporny na pokusy. Ocena poziomu uczciwości kandydata w procesie rekrutacji. “Personel” 11/1998. (współaut.)

Etyka w negocjacjach. “Personel” 9/1998. (współaut.)

1995

Nawracanie grzeszników. "Businessman Magazine" 10/1995.

1994

Metody doboru sprzedawców. "Businessman Magazine" 9/1994.

Przezwyciężanie poczucia bezradności w pracy menedżera i przedsiębiorcy. Referat zaprezentowany na VI Forum Ekonomistów: Przedsiębiorstwo a Rynek Kapitałowy i opublikowany w materiałach konferencyjnych, Świeradów Zdrój, maj 1994.

1992

Portret psychologiczny Polskiego menedżera. "Przegląd Organizacji"  2/1992 (współautorstwo).
W obronie rozumu - blogHistoria pewnej prowokacji...O mnieZakazana psychologiaLapidariumKsięga gościEnglish version
Moje książki
Artykuły i referaty naukowe
W mediach