Tomasz Witkowski
W obronie rozumu - blogHistoria pewnej prowokacji...
O mnie
Zakazana psychologiaLapidariumKsięga gościEnglish version
Moje książki

S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa, 1995.

T. Witkowski (red.) Nowoczesne metody doboru i oceny personelu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1998.

S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami. Wydanie drugie uzupełnione. UNUS 1999 / Wyd. trzecie, Biblioteka Moderatora, 2004.

Fragment pdf
Recenzje

T. Witkowski, Psychomanipulacje. Jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić. Oficyna Wydawnicza UNUS, 2000 / Wyd. drugie, Biblioteka Moderatora, 2004 .

Fragment pdf
Recenzje

T. Witkowski Psychologia kłamstwa. Motywy, strategie, narzędzia. Oficyna Wydawnicza UNUS 2002 / Wyd. drugie Biblioteka Moderatora, 2006.

Fragment pdf
Recenzje

S. Jarmuż, T. Witkowski Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń. Biblioteka Moderatora, 2004.

Fragment pdf
Recenzje

T. Witkowski, Inteligencja makiaweliczna. Rzecz o pochodzeniu natury ludzkiej. Biblioteka Moderatora, 2005.

Fragment pdf
Recenzje

T. Witkowski (red.)Dobór personelu. Koncepcje, narzędzia, konteksty. Biblioteka Moderatora, 2007.

Fragment pdf
Recenzje

S. Jarmuż, M. Kossowska, T. Witkowski, Psychologia dla trenerów. Wolters Kluwer, Kraków 2007.


T. Witkowski, Zakazana psychologia. Pomiędzy nauką a szarlatanerią. Biblioteka Moderatora, 2009.

Fragment pdf
Recenzje

Więcej na temat moich książek, recenzje, fragmenty itp.
W obronie rozumu - blogHistoria pewnej prowokacji...O mnieZakazana psychologiaLapidariumKsięga gościEnglish version
Artykuły i referaty naukowe
Artykuły popularnonaukowe, recenzje, referaty
W mediach