Psycholog - pisarz komentuje rzeczywistość

Psychologia

Psychologia to nauka społeczna, która bada ludzki umysł i jego funkcje. To także nauka o chorobie psychicznej i zdrowiu psychicznym.
Termin psychologia pochodzi od greckiego słowa „psyche”, które oznacza duszę lub umysł.
Tradycyjne obszary psychologii obejmują: psychologię poznawczą, eksperymentalną/behawioralną psychodynamikę i neuronaukę.

Rola psychologa

"Psycholog jest specjalistą od zdrowia psychicznego. Psycholog ma doświadczenie w kontaktach i rozmowach z pacjentami z róznymi problemami. Lekarz zdiagnozuje dolegliwości pacjenta i nauczy go, jak sobie z nimi radzić.
Zapewniają terapię wszystkich rodzajów zaburzeń, w tym lęków, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej oraz uzależnień.
Psychologowie mogą wykonywać pracę publiczną lub praktykę prywatną." Mówi nam Pan Jakub – Psycholog Warszawa

Znalezienie wykwalifikowanego terapeuty

Doradca zdrowia psychicznego to profesjonalista, który pomaga ludziom w ich problemach ze zdrowiem psychicznym. Ta praca wymaga dużego poświęcenia i pasji do zawodu.
Aby zostać doradcą, należy posiadać stopień naukowy lub uprawnienia w tej dziedzinie, doświadczenie w zawodzie oraz wiedzę w zakresie różnych technik terapeutycznych w leczeniu pacjentów.

Czym jest psychoterapia?

Terapia jest najskuteczniejszym sposobem leczenia problemów ze zdrowiem psychicznym. Psychoterapia to rodzaj opieki zdrowotnej, której celem jest zmiana wzorców myśli, uczuć i zachowań związanych ze źródłem problemów.
Psychoterapia może pomóc osobom, które doświadczają łagodnej lub ciężkiej depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, nadużywania alkoholu lub narkotyków, żyją w uczuciu żalu i straty.
Istnieją trzy główne rodzaje psychoterapii: terapia poznawczo-behawioralna (CBT), terapia interpersonalna (IPT) i krótka terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (SFBT).

Jakie są zalety psychoterapii?

Psychoterapia leczy zaburzenia psychiczne poprzez rozwiązywanie podstawowych problemów psychologicznych. Może również pomóc ludziom przezwyciężyć depresję, lęk i uzależnienie.
Korzyści z przejścia terapii są liczne. Kluczową korzyścią płynącą z psychoterapii jest zdolność pacjentów do odkrywania swojego wnętrza i pracy nad powrotem na właściwe tory.

Dostęp pacjentów do e-recept

E-recepta jest cyfrową wersją dotychczasowej papierowej. Na pojedynczym dokumencie może być przepisany jeden produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, w ilości jednego lub więcej opakowań.

Do głównych zalet e-recepty można zaliczyć dużą oszczędność czasu. Jej posiadanie zniweluje również problem braku pieczątki czy nieczytelności recepty oraz konieczność ponownych wizyt u lekarza. E-recepta może również zawierać informacje o prawie pacjenta do skorzystania z bezpłatnych leków dla osób po 75 roku życia, kobiet w ciąży oraz innych uprawnieniach dodatkowych.